ข่าวประชาสัมพันธ์

"บีเอสพี พร้อมให้บริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ และมีศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกความต้องการที่จรรโลงไปด้วยคุณภาพอย่างแท้จริง"