บริษัท BSP ตัวแทนจำหน่าย Maritime & Trade products and services อย่างเป็นทางการในประเทศไทยของ IHS Markit ได้จัดอบรมฐานข้อมูลนำเข้า-ส่งออก ประจำปี 2563 ให้กับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อวันที่ 8-9 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา