บริษัท BSP ได้จัดอบรมฐานข้อมูลนำเข้า-ส่งออก ประจำปี 2563 ให้กับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่ 16-17 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา