บริษัท BSP ได้จัดอบรมฐานข้อมูลนำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่ 30 พ.ย. และ วันที่ 3-4 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา