บริษัท BSP ตัวแทนจำหน่าย Maritime & Trade products and services อย่างเป็นทางการในประเทศไทยของ IHS Markit ได้จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลเรือ (Ship & AIS Data with MIRS System) ประจำปี 2564 ให้กับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชลสำนักงานใหญ่, ภาค 1, ภาค 2 และ ภาค 3) เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา