BSP ร่วมออกบูธกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด (BSP) ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานสัมนาในหัวข้อ “ World Class’s Dynamic ISO Trend &New Market for Thai Food Industry” ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท โดยคุณวรสิทธิ์ วินโกมินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Business Solutions Provider  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายถึงความสามารถของ Software ISOMaster พร้อมสาธิตให้เห็นการทำงานจริงที่เป็น Electronic Workflow เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ลดขั้นตอนกระบวนการทำงานที่เกี่ยวกับเอกสาร ตลอดจนระบบ Full text search ช่วยในเรื่องการค้นหาเอกสารทำให้ สะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาในเรื่องของเอกสารสูญหาย หากท่านใดสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกลับได้ที่ email: sales@bspc.co.th หรือโทร. 0-2884 9185 ติดต่อฝ่ายขาย BSP