ข่าวประชาสัมพันธ์ BSP จัดอบรมให้กับ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

BSP ในฐานะตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวของ IHS ได้จัดอบรมในหัวข้อ "การใช้งานฐานข้อมูลนำเข้า-ส่งออก" ให้กับบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดทั่่วประเทศ โดยจัดอบรมรวมทั้งสิ้น 3 วันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา (วันที่ 13, 17-18 ก.ค.2561)