ชมการสาธิตการทำงานและทดลองสัมผัสกับตัวอย่างจริงของ "IBM Verse-On-Premise: The Future of IBM Enterprise Mail and Collaboration" ซึ่งท่านจะได้รับทราบถึงคุณสมบัติโดดเด่น พร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัย (Modern Interface ) จากทีมงานเดียวกันกับที่ออกแบบ user interface ของบริษัท Apple ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูเรียบง่ายแต่มากด้วยความสามารถในการตอบสนองการทำงานยุคใหม่ (New Way to Work) เป็นการรวมการทำงานทุกอย่างไว้บนหน้าจอเดียว มีการจัดเรียงลำดับความสำคัญอิงตามพฤติกรรมการติดต่อของแต่ละบุคคล ที่จะช่วยให้คุณไม่พลาดข้อความและหลุดไปยังหน้าจอใดหน้าจออื่น และยังสามารถเลือก join meeting ได้ทันทีที่ Calendar bar บริเวณด้านล่างของหน้าจอ (Your inbox is become your actionable)

และที่น่าสนใจเพิ่มเติมคือ Connection File ที่ช่วยเรื่องการแชร์ไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว ลดขนาดของเมลบ๊อกซ์ โดยยังคงความปลอดภัย สามารถเรียกดูสถิติการใช้งานไฟล์ว่ามีการ read หรือ download ไปกี่ครั้งโดยใครบ้าง และ Connection Profile สำหรับการค้นหาความสัมพันธ์ของคนในองค์กร จากข้อมูล Profile จะทำให้เรารู้จักและเข้าใจความสัมพันธ์ของคนในองค์กรเราเพิ่มมากขึ้น สามารถดูจากภาพถ่ายแทนตัวบุคคลซึ่งเป็นรูปแบบที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วในสื่อ social ต่างๆ